MATRÍCULA:

O período de matriculación remata o 12 de Xuño de 2020.

Os grupos de cámara que desexen aspirar a unha bolsa de matrícula deberán enviar inscrición e gravación antes do 29 de Maio de 2020.

Para formalizar a inscrición deberase enviar o boletín de inscrición debidamente cumplimentado xunto cunha breve biografía e foto do grupo á seguinte dirección de correo electrónico:

 

camara.airasnunes@gmail.com

Os boletíns de inscrición están a disposición na parte inferior desta páxina.

Os grupos ou solistas que aínda non remataran os estudos de Grao Medio deberán enviar unha gravación breve e recente para acreditar o seu nivel.

Todos os socios da Sociedade Xeral de Autores e Editores (SGAE) recibirán un desconto do 20% sobre o precio da matrícula.

MODALIDADE DE GRUPO DE CÁMARA

Completa: 300€ por grupo + 50€ por membro

Cada grupo recibe un total de 4 clases de cámara de 75 minutos cada unha (un total de 5 horas de clase).

Parcial: 150€ por grupo + 50€ por membro

Cada grupo recibe un total de 2 clases de cámara de 75 minutos cada unha (un total de 2.5 horas de clase).

A matrícula por membro representa o acceso a título individual dos membros dun grupo de cámara ás actividades e servizos do curso, como a asistencia como ouvinte a outras clases, ou a asistencia a conferencias-concerto. Por isto, os membros dun grupo de cámara que estean inscritos tamén como solistas non terían que abonar os 50€ por persoa da matrícula de cámara.

BOLSAS: Existen 3 bolsas de matrícula a disposición dos grupos de cámara. Estas bolsas descontan a matrícula de grupo, pero non a matrícula individual de 50€ por persoa. Para aspirar a unha destas bolsas, o grupo interesado deberá enviar unha gravación recente en vídeo mediante link (youtube, vimeo, drive, etc.) cunha duración mínima de 15 minutos, antes o 1 de Xuño de 2019.

MODALIDADE DE SOLISTA

Aberta nas especialidades de piano, violín, viola, violonchelo e frauta. Tamén aberta a outros instrumentos (suxeito a confirmación do/a profesor/a).

Existen 3 modalidades de matrícula:

Completa: 275€

4 clases de 1 hora de duración cada unha. A elección de profesor(es) déixase en mans do estudante. A asignación de profesores farase por riguroso orden de inscrición*.

Combinada: 240€

3 clases individuáis + 1 clase de cámara, todas de 1 hora de duración. A elección de profesor(es) déixase en mans do estudante. A asignación de profesores farase por riguroso orden de inscrición*.

Parcial: 150€

2 clases de 1 hora de duración cada unha. A elección de profesor(es) déixase en mans do estudante. A asignación de profesores farase por riguroso orden de inscrición*.

* No caso de gran demanda, a organización resérvase o dereito de redistribuír ós alumnos ou facer unha preselección mediante CV ou vídeo.

MODALIDADE DE OUVINTE

Curso completo: 50€

Un día: 20€

ALMORZO (opcional):

Toda a semana: 60€

Un día: 10€

HOSPEDAXE (opcional):

22€ (IVA incluído) por noite en cuarto individual con baño privado.

BOLETÍNS DE INSCRICIÓN

Cámara

Solista

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram