top of page

MATRÍCULA:

O período de matriculación remata o 3 de Xuño de 2022, excepto para as inscripcións como solista na clase de Claudio Martínez Mehner.

A clase do profesor Claudio Martínez Mehner ten unha gran demanda, polo que a oferta de clases con él estará limitada a 2 por alumno/a. Ademáis, o alumnado que desexe matricularse activamente con Claudio Martínez Mehner deberá enviar unha gravación en vídeo presentando dúas obras ou movementos contrastantes, un deles preferiblemente en estilo clásico vienés. A data límite para a presentación desta gravación será o día 20 de Maio.

BOLSAS DE MÚSICA DE CÁMARA: os grupos de cámara que desexen aspirar a unha bolsa de matrícula deberán enviar inscrición e gravación antes do 27 de Maio de 2021.

Para formalizar a inscrición deberase enviar o boletín de inscrición debidamente cumplimentado xunto cunha breve biografía e foto do grupo á seguinte dirección de correo electrónico:

 

camara.airasnunes@gmail.com

Os boletíns de inscrición están a disposición na parte inferior desta páxina.

Os grupos ou solistas que aínda non remataran os estudos de Grao Medio deberán enviar unha gravación breve e recente para acreditar o seu nivel.

Todos os socios da Sociedade Xeral de Autores e Editores (SGAE) recibirán un desconto do 20% sobre o precio da matrícula.

MODALIDADE DE GRUPO DE CÁMARA

Completa: 300€ por grupo + 50€ por membro

Cada grupo recibe un total de 4 clases de cámara de 75 minutos cada unha (un total de 5 horas de clase).

Parcial: 150€ por grupo + 50€ por membro

Cada grupo recibe un total de 2 clases de cámara de 75 minutos cada unha (un total de 2.5 horas de clase).

A matrícula por membro representa o acceso a título individual dos membros dun grupo de cámara ás actividades e servizos do curso, como a asistencia como ouvinte a outras clases, ou a asistencia a conferencias-concerto. Por isto, os membros dun grupo de cámara que estean inscritos tamén como solistas non terían que abonar os 50€ por persoa da matrícula de cámara.

BOLSAS: Existen 3 bolsas de matrícula a disposición dos grupos de cámara. Estas bolsas descontan a matrícula de grupo, pero non a matrícula individual de 50€ por persoa. Para aspirar a unha destas bolsas, o grupo interesado deberá enviar unha gravación recente en vídeo mediante link (youtube, vimeo, drive, etc.) cunha duración mínima de 15 minutos, antes do 28 de Maio de 2021.

MODALIDADE DE SOLISTA

Aberta nas especialidades de piano, violín, viola, violonchelo e frauta. Tamén aberta a outros instrumentos (suxeito a confirmación do/a profesor/a).

Existen 3 modalidades de matrícula:

Completa: 300€

4 clases de 1 hora de duración cada unha. A elección de profesor(es) déixase en mans do estudante. A asignación de profesores farase por riguroso orde de inscrición*.

Combinada: 260€

3 clases individuáis + 1 clase de cámara, todas de 1 hora de duración. A elección de profesor(es) déixase en mans do estudante. A asignación de profesores farase por riguroso orden de inscrición*.

Parcial: 175€

2 clases de 1 hora de duración cada unha. A elección de profesor(es) déixase en mans do estudante. A asignación de profesores farase por riguroso orden de inscrición*.

* No caso de gran demanda, a organización resérvase o dereito de redistribuír ós alumnos ou facer unha preselección mediante CV ou vídeo.

MODALIDADE DE OÍNTE

Curso completo: 60€

Un día: 20€

ALMORZO (opcional):

Toda a semana: 60€

Un día: 10€

HOSPEDAXE (opcional):

28€ (IVA incluído) por noite en cuarto individual con baño privado.

BOLETÍNS DE INSCRICIÓN

Cámara

Solista

bottom of page