top of page

MATRÍCULA:

O período de matriculación remata o 17 de Maio de 2024 para a especialidade de PIANO solista e o 7 de xuño para o resto das especialidades solistas e música de cámara que non solicite bolsa de matrícula.

 

Na especialidade de piano, o alumnado candidato deberá presentar unha gravación de vídeo que inclúa dúas obras ou movementos contrastantes, un deles preferiblemente en estilo clásico. O profesorado fará a selección do alumnado participante, que se comunicará á maior brevidade.

A clase do profesor Claudio Martínez Mehner ten unha gran demanda, polo que a oferta de clases con él estará limitada a 2 por alumno/a.

BOLSAS DE MÚSICA DE CÁMARA: os grupos de cámara que desexen aspirar a unha bolsa de matrícula deberán enviar inscrición e gravación antes do 17 de Maio de 2024.

Para formalizar a inscrición deberase enviar o boletín de inscrición debidamente cumprimentado xunto cunha breve biografía e foto do grupo á seguinte dirección de correo electrónico:

 

camara.airasnunes@gmail.com

Os boletíns de inscrición están a disposición na parte inferior desta páxina.

Os grupos ou solistas de calqueira especialidade que aínda non remataran os estudos de Grao Medio deberán enviar unha gravación breve e recente para acreditar o seu nivel.

Todos os socios da Sociedade Xeral de Autores e Editores (SGAE) recibirán un desconto do 20% sobre o precio da matrícula.

MODALIDADE DE GRUPO DE CÁMARA

Completa: 300€ por grupo + 50€ por membro

Cada grupo recibe un total de 4 clases de cámara de 75 minutos cada unha (un total de 5 horas de clase).

Parcial: 150€ por grupo + 50€ por membro

Cada grupo recibe un total de 2 clases de cámara de 75 minutos cada unha (un total de 2.5 horas de clase).

A matrícula por membro representa o acceso a título individual dos membros dun grupo de cámara ás actividades e servizos do curso, como a asistencia como oínte a outras clases, ou a asistencia a conferencias-concerto. Por isto, os membros dun grupo de cámara que estean inscritos tamén como solistas non terían que abonar os 50€ por persoa da matrícula de cámara.

BOLSAS: Existen 3 bolsas de matrícula a disposición dos grupos de cámara. Estas bolsas descontan a matrícula de grupo, pero non a matrícula individual de 50€ por persoa. Para aspirar a unha destas bolsas, o grupo interesado deberá enviar unha gravación recente en vídeo mediante link (youtube, vimeo, drive, etc.) cunha duración mínima de 15 minutos.

MODALIDADE DE SOLISTA

Aberta nas especialidades de piano, violín, viola, violonchelo e frauta. Tamén aberta a outros instrumentos (suxeito a confirmación do/a profesor/a).

Existen 3 modalidades de matrícula:

Completa: 320€

4 clases de 1 hora de duración cada unha.

Combinada: 280€

3 clases individuáis + 1 clase de cámara, todas de 1 hora de duración.

Parcial: 180€

2 clases de 1 hora de duración cada unha.

* No caso de gran demanda, a organización resérvase o dereito de redistribuír ós alumnos ou facer unha preselección mediante CV ou vídeo.

MODALIDADE DE OÍNTE

Curso completo: 60€

Un día: 20€

HOSPEDAXE (opcional):

30€ (IVE incluído) por noite en cuarto individual con baño privado.

BOLETÍNS DE INSCRICIÓN

 

Cámara

 

 

 

 

Solista

bottom of page