top of page

MATRÍCULA:

O período de matriculación remata o 17 de Maio de 2024 para a especialidade de PIANO solista e o 7 de xuño para o resto das especialidades solistas e música de cámara que non solicite bolsa de matrícula.

 

Na especialidade de piano, o alumnado candidato deberá presentar unha gravación de vídeo que inclúa dúas obras ou movementos contrastantes, un deles preferiblemente en estilo clásico. O profesorado fará a selección do alumnado participante, que se comunicará á maior brevidade.

A clase do profesor Claudio Martínez Mehner ten unha gran demanda, polo que a oferta de clases con él estará limitada a 2 por alumno/a.

BOLSAS DE MÚSICA DE CÁMARA: os grupos de cámara que desexen aspirar a unha bolsa de matrícula deberán enviar inscrición e gravación antes do 17 de Maio de 2024.

Para formalizar a inscrición deberase enviar o boletín de inscrición debidamente cumprimentado xunto cunha breve biografía e foto do grupo á seguinte dirección de correo electrónico:

 

camara.airasnunes@gmail.com

Os boletíns de inscrición están a disposición na parte inferior desta páxina.

Os grupos ou solistas de calqueira especialidade que aínda non remataran os estudos de Grao Medio deberán enviar unha gravación breve e recente para acreditar o seu nivel.

Todos os socios da Sociedade Xeral de Autores e Editores (SGAE) recibirán un desconto do 20% sobre o precio da matrícula.

MODALIDADE DE GRUPO DE CÁMARA

Completa: 300€ por grupo + 50€ por membro

Cada grupo recibe un total de 4 clases de cámara de 75 minutos cada unha (un total de 5 horas de clase).

Parcial: 150€ por grupo + 50€ por membro

Cada grupo recibe un total de 2 clases de cámara de 75 minutos cada unha (un total de 2.5 horas de clase).

A matrícula por membro representa o acceso a título individual dos membros dun grupo de cámara ás actividades e servizos do curso, como a asistencia como oínte a outras clases, ou a asistencia a conferencias-concerto. Por isto, os membros dun grupo de cámara que estean inscritos tamén como solistas non terían que abonar os 50€ por persoa da matrícula de cámara.

BOLSAS: Existen 3 bolsas de matrícula a disposición dos grupos de cámara. Estas bolsas descontan a matrícula de grupo, pero non a matrícula individual de 50€ por persoa. Para aspirar a unha destas bolsas, o grupo interesado deberá enviar unha gravación recente en vídeo mediante link (youtube, vimeo, drive, etc.) cunha duración mínima de 15 minutos.

MODALIDADE DE SOLISTA

Aberta nas especialidades de piano, viola e violonchelo. Tamén aberta a outros instrumentos (suxeito a confirmación do/a profesor/a).

Existen 3 modalidades de matrícula:

Completa: 320€

4 clases de 1 hora de duración cada unha.

Combinada: 280€

3 clases individuáis + 1 clase de cámara, todas de 1 hora de duración.

Parcial: 180€

2 clases de 1 hora de duración cada unha.

* No caso de gran demanda, a organización resérvase o dereito de redistribuír ós alumnos ou facer unha preselección mediante CV ou vídeo.

MODALIDADE DE OÍNTE

Curso completo: 60€

Un día: 20€

HOSPEDAXE (opcional):

30€ (IVE incluído) por noite en cuarto individual con baño privado.

BOLETÍNS DE INSCRICIÓN

 

Cámara

 

 

 

 

Solista

bottom of page