BOLSAS:

Existen 3 bolsas de matrícula a disposición dos grupos de cámara. Estas bolsas descontan a matrícula de grupo, pero non a matrícula individual de 50€ por persoa. Para aspirar a unha destas bolsas, o grupo interesado deberá enviar unha gravación recente en vídeo mediante link (youtube, vimeo, drive, etc.) cunha duración mínima de 15 minutos, antes do 28 de Maio de 2021.

GRUPOS BOLSEIROS EN EDICIÓNS ANTERIORES:

 

Duo Noema

 

Dúo Gervilla-Herráiz

 

                                       

Weiner Ensemble

Riviola Quartet

GRUPOS PARTICIPANTES EN EDICIÓNS ANTERIORES:

Trio Mosaicos

Cuarteto Olisipo

Trio Inite

Trio di Lugano

Duo Schmelik-Borges

Weffort Trio

Aidoni Trio

Duo Rovno

Duo Campos-Sakai

Duo Peribáñez-Santamaría